Välkommen till oss på Global Markmiljö. Med mer än 20 års erfarenhet av mark- och anläggningsarbeten är vi en trygg partner hela vägen från ett första spadtag till slutleverans. Vi utför allt från grundläggning, vägarbeten, ledningsschakter och hela parkarbeten. Till oss vänder du dig för expertis inom alla delar som innefattar grov- och finplanering.

Design

Grovplanering

Vi erbjuder de flesta kompetenser inom grovplanering och har lång erfarenhet genom många lyckade projekt i Stockholm. Fråga gärna oss så berättar vi mer om bergsprängning, schaktarbeten, VA och andra tjänster vi tillhandahåller.

Läs mer

Sliders

Finplanering

Stensättning, dränering, murarbeten, trädgård och etablering av grönytor: När det är dags för finplanering har vi all kompetens som krävs, och dessutom viljan att ständigt överträffa oss själva. 

Läs mer