Vi jobbar i nuet, för framtiden

Miljön och alla vi som vistas i den är viktig för oss på Global Markmiljö. I vårt arbete strävar vi alltid mot ställda miljökrav och certifieringar.
Vi har därför startat upp ett projekt som utmynnar i ett certifieringsbart verksamhetssystem enligt BF9K. Vi skall arbeta in i företaget ett systematiskt arbetssätt kring kvalitet, miljö och arbetsmiljö som säkerställer produktkrav från beställaren och myndighetskrav. Extern certifiering utförs av DNV-GL och är planerad att genomföras i början av februari 2019.

Lika viktigt är det att vår personal jobbar under schysta villkor, har rätt utbildningar och certifieringar. Allt för att du som beställare ska vara säker på att vi alltid levererar.